Carnegie

Uiteindelijk weet de SAR-bemanning elf van de tweeëntwintig Koreanen veilig op de omliggende schepen af te zetten. Voor deze reddingsactie krijgt redder Piet Schram de bronzen medaille van het Carnegie Heldenfonds uitgereikt. De medaille staat symbool voor de lef van de gehele SAR-crew die op die dag de reddingsactie coördineerde.  Schram antwoordt later bij de vraag hoe het is om een held te zijn: ‘Helden worden niet gemaakt, zij worden zo genoemd.’