Epiloog

SAR zit in je bloed

Redden, het zit in je bloed. De SAR-eenheid is altijd een bijzondere eenheid geweest binnen de Koninklijke Luchtmacht. Een groep vrijbuiters, die er staan voor zij die in nood verkeren.